Ring til os på: 28 97 04 22

UDFØRELSE: Varmeelementet består af et inderbånd af veksletemperaturbestandig keramiksten, i hvilke der er trukket spiralformet varmeleder. Inderbåndet er omsluttet af et kantslidset spændebånd af metal.
Den elektriske tilslutning er udført på inderbåndet og munder ud i et tilslutningsarmatur, der befinder sig på spændbåndet.

Armaturet kan udføres som kontakt- eller kabelarmatur.


BEMÆRK: Kontaktarmatur tillader kun en tilslutning på 10A og 230VAC.
Specielle armaturer fremstilles efter ønske.


ANVENDELSE: Til opvarmning af kunststof-forarbejdningsmaskiner, værktøjer, pakkemaskiner, recyclingsanlæg o.l., hvor kravet til temperaturen er over 300ï‚°C og overfladebelastningen over 3,5W/cm²


ADVARSEL: Varmebåndene er ikke bestandige overfor fugt.


MONTAGE: Ved montage skal man udgå at beskadige båndet samt keramikstenene. Båndet må max. udspiles til nominelle diameter.
Da varmeoverførelsen fra båndet sker ved strålevarme, er det ikke nødvendigt at båndet presses hårdt mod opvarmningsemnet.
Dog skal man sikre sig, at det ikke kan rutsje og er ens spændt.
Ved varmebånd med fjeder -spændeanordninger skal man være opmærksom på at spændet/trækket opretholdes ved driftvarm tilstand.


IBRUGTAGNING: Varmebåndet bør først tages i brug efter fuldendt montage.
Under de første afprøvninger, og til den endelige arbejdstemperatur er nået, bør man flere gange kontrollere at varmebåndet ikke rutsjer, ellers skal skruerne efterspændes.
Ved varmebånd med fjeder- spændeanordninger skal man desuden være opmærksom på at spændet/trækket opretholdes ved driftvarm tilstand.

VEDLIGEHOLD: Efter ibrugtagning behøves ingen yderligere vedligeholdelse


AFMONTERING: Skal varmebåndet afmonteres og genanvendes, skal man undgå at beskadige båndet og især keramiskstenene..
For at gøre afmontagen lettere skal spændeskruerne behandles med et varmebestandigt smøremiddel.


BEMÆRK: De af os leverede varmebånd må kun anvendes til deres oprindelige formål.

Undgå indtrængen af vand, olie og andre medier.

Angående tilslutningsart og udførelse er de vedkommende VDE-foreskrifter gældende.

Max tilladte arbejdstemperatur: 650ï‚°C

Max. tilladte effekt: op til 7,5W/cm²

Elektrohm

Assensvej 409,
5642 Millinge

CVR: 37542555

Tlf: 28 97 04 22 (Kit Teusch)
Tlf: 28 97 04 23 (Søren Teusch)
Mail: el@elektrohm.dk