Ring til os på: 28 97 04 22

UDFØRELSE: Varmeelementet består af et inderbånd, der omfatter varmelederen og
dennes isolation samt et spændebånd.
Den elektriske tilslutning er udført på inderbåndet og munder ud i et tilslutningsarmatur, der befinder sig på spændbåndet.

Armaturet kan udføres som kontakt- eller kabelarmatur.


BEMÆRK: Kontaktarmatur tillader kun en tilslutning på 10A og 230V.
Specielle armaturer fremstilles efter ønske


ANVENDELSE: Til opvarmning af kunststof-forarbejdningsmaskiner, værktøjer, pakkemaskiner, recyclingsanlæg o.l.


ADVARSEL: Varmebåndene er ikke bestandige overfor fugt.
Fugtbestandige udførelser leveres efter ønske.


MONTAGE: Ved montage skal man udgå at beskadige båndet. Båndet må max. udspiles til nominelle diameter.
Da varmeoverførelsen fra båndet sker ved direkte kontakt til emnet, skal båndet slutte fast og regelmæssigt om emnet.
Findes der flere fastspændingsskruer, skal disse spændes jævnt i rækkefølge.
Ved forringet mulighed for varmeafgivelse, kan der opstå en overophedning, der kan føre til ødelæggelse af varmebåndet.
Undgå under alle omstændigheder oversprøjtning af varmebåndet med kunststofmasse.


BEMÆRK: Hele inderfladen af varmebåndet skal slutte fast om emnet.
Anlægsfladen på emnet skal være uden huller, noter o.l. I givet fald anbefales det at indsætte en metalplade som varmeleder.

Fastspændingsskruerne skal strammes ensartet og fast.

IBRUGTAGNING: Varmebåndet bør først tages i brug efter fuldendt montage.
Under de første afprøvninger, og til den endelige arbejdstemperatur er nået, bør man flere gange kontrollere om varmebåndet sidder fast, ellers skal skruerne efterspændes.


VEDLIGEHOLD: Efter ibrugtagning behøves ingen yderligere vedligeholdelse


AFMONTERING: Skal varmebåndet afmonteres og genanvendes, skal man undgå at beskadige båndet.
For at gøre afmonteringen lettere skal spændeskruerne behandles med et varmebestandigt smøremiddel.


BEMÆRK: De af os leverede varmebånd må kun anvendes til deres oprindelige formål.

Undgå indtrængen af vand, olie og andre medier.

Angående tilslutningsart og udførelse er de vedkommende VDE-foreskrifter gældende.

Max tilladte arbejdstemperatur: 300ï‚°C

Max. tilladte effekt: op til 3,5W/cm²

Specieludførelser med temperaturer op til 400ï‚°C og effekt op til 6,5W/cm² kan leveres efter ønske. Ved temperaturer over 300ï‚°C anbefales keramiske varmelegemer.


VIGTIGT: VED HØJE EFFEKTER SKAL SPÆNDESKRUERNE
EFTERSPÆNDES HVER ANDEN MÅND, FOR AT SIKRE
AT VARMEBÅNDET SIDDER STRAMT TIL EMNET!!!!

Elektrohm

Assensvej 409,
5642 Millinge

CVR: 37542555

Tlf: 28 97 04 22 (Kit Teusch)
Tlf: 28 97 04 23 (Søren Teusch)
Mail: el@elektrohm.dk