Ring til os på: 28 97 04 22

LAF - Funktionsbeskrivelse

  1. Kølebatteri
  2. Kondensor
  3. Rotationskompressor
  4. Blæser
  5. Opsamlingskar

Sådan fungere affugteren

Den indbyggede blæser cirkulerer kontinuerligt luften i rummet
gennem affugteren. Når den fugtige luft passerer kølebatteriet
køles den ned og kondensvandet udskilles
Vandet drypper ned i vand opsamlingskaret. Den indbyggede
niveauføler stopper affugteren når vandbeholderen er fuld.
Den tørre og kolde luft førers så videre gennem kondensoren
hvor den opvarmes, del af kompressorvarmen og dels af den
energi , der udvindes via den tidligere proces
Den tørre varme luft blæses så på ny ud i lokalet for at absorbere
yderligere fugt.

Ved visse temperatur/fugt forhold udvikles frost på køleslangen.
Afrimningsautomatikken aktiveres da en gang i timen.
og styre varmen til køleslangen så isen smeltes og tør og løber
ned i opsamlingskaret .

For at fremskynde udtørringen har LAF model E og E2
indbygget elvarme som højner temperaturen i lokalet og dermed
giver hurtigere udtørring.

Elektrohm

Assensvej 409,
5642 Millinge

CVR: 37542555

Tlf: 28 97 04 22 (Kit Teusch)
Tlf: 28 97 04 23 (Søren Teusch)
Mail: el@elektrohm.dk